O nama

Dobro došli na oficijelnu Balance web stranicu.
Balance je organizacija koja je osnovana sa misijom da svima, a naročito djeci, omogući bavljenje
sportsko-zabavnim aktivnostima, u svrhu osiguranja aktivnog i zdravog načina života, a sa namjerom
podizanja stepena zdravlja i kvaliteta življenja.
U sklopu svog djelovanja, Balance primjenjuje sportske aktivnosti, dok uporedo primjenjuje i
unaprijeđuje i obrazovno-kulturne, zdravstvene, odgojne i edukativne aktivnosti, u skladu sa
općedruštvenim razvojem i politikom obrazovanja, zdravlja, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini.
Populariziranjem zdravog načina života i značaja sporta i rekreacije u očuvanja zdravlja tijela i duha,
te mogućnostima prevencije različitih zdravstvenih problema kroz sportske aktivnosti i edukacije na
tom planu, Balance pruža usluge obuke i treninga različitih sportskih aktivnosti, specijaliziranih
posebno za djecu uzrasta od 3 do 12 godina.
Sve što radimo ima za cilj inspirasti naše polaznike da postanu najbolja verzija sebe. To postižemo
korištenjem sporta i sportskih aktivnosti, kao i fizičkog i zdravstvenog odgoja kao alata za stvaranje
raznovrsnih, zabavnih i interaktivnih prilika za sve zainteresovane da uče i razvijaju svoje fizičke,
kognitivne, socijalne i emocionalne sposobnosti i karakteristike.
Od izuzetnog nam je značaja i važnosti socijalizacija i inkluzija marginaliziranih i osjetljivih društvenih
skupina, naročito osoba sa invaliditetom, djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju, te ljudi i djece u
pokretu.
Balance svim svojim korisnicima nudi mogućnost bavljenja različitim sportskim aktivnostima, te nam
je cilj pružiti edukativan, raznovrstan, interaktivan i zabavan uvod u sport i fizičku aktivnost.
Balance škola sporta je pokrenuta je kako bi naši najmlađi imali priliku u pravo vrijeme i na pravom
mjestu krenuti sa prvim sportskim koracima na najkvalitetniji mogući način. Vođeni smo idejom kako
je djeci od najranije dobi potreban kvalitetan podražaj da bi prije svega zavoljeli sport te kroz
motorički razvoj poticali kognitivni rast i razvoj.
Cilj naših programa nije stvaranje vrhunskih sportista, već uvođenje djece u svijet sporta, pozitivno
djelovanje na zdravstveni aspekt djece, te upoznavanje sa mnoštvom različitih struktura kretanja.
Osim što se svi sadržaji savladavaju kroz igru i zabavu, sigurnost djece i kvaliteta treninga na prvom su
mjestu!
U toku procesa, djeca sama spoznaju prema kojem sportu gaje najviše interesa, a roditelji dobivaju
stručno mišljenje u kojem sportu dijete ima najveće šanse za uspjeh.
Stvar je Balance-a!

OBRAZOVANJE
Obrazovanje je bit onoga što radimo, tako da stvaramo okruženje koje je najprikladnije da svako
dijete uči bez obzira na njegove sposobnosti. Okruženje u kojem se svako dijete osjeća ugodno da pravi ‘greške’ dok uči, znajući da ima podršku i ohrabrenje koje im je potrebno da unaprijede svoje
sposobnosti.

RAZNOVRSNOST
Inspirišemo djecu da uživaju i uče vještine za širok spektar sportova i aktivnosti – postavljajući
raznoliku i sveobuhvatnu tjelesno-odgojnu osnovu za aktivnu i zdravu budućnost.

ZDRAVLJE
U saradnji sa Institutom za sport (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu), kroz
naše zajedničko djelovanje, brinemo o zdravlju naših polaznika. Našim polaznicama pružamo
specijalizirane usluge dijagnostike, savjetodavne usluge i specijalizirane trenažne programe s cilljem
podizanja nivoa zdravlja. Pored utvrđivanja objektivnog stanja antropološkog statusa naših polaznika,
radimo i na ranom uočavanju te korekcijama tjelesnih deformiteta kod djece razvojne dobi, izazvanih
nepravilnim posturalnim držanjem, te implementiramo sportske aktivnosti i vježbe u skladu sa
dobivenim inicijalnim rezultatima, a s ciljem otklanjanja i ublažavanja istih. Periodično vršimo
valorizaciju efekata provedenih programa, a rezultate dostavljamo u obliku izvještaja.

ZABAVA
Više od svega, osiguravamo da su svi naši treninzi ZABAVNI!!! Osim što su visoko edukovani, naše
trenersko osoblje su velika djeca koja imaju talenat za stvaranje novih, inventivnih i uzbudljivih
načina podučavanja.