Stvar je Balance-a!

Balance je organizacija koja je osnovana sa misijom da svima, a naročito djeci, omogući
bavljenje sportsko-zabavnim aktivnostima, u svrhu osiguranja aktivnog i zdravog načina
života, a sa namjerom podizanja stepena zdravlja i kvaliteta življenja.

Programi

Zašto odabrati Balance

  • Obrazovanje

Obrazovanje je bit onoga što radimo, tako da stvaramo okruženje koje je najprikladnije da svako
dijete uči bez obzira na njegove sposobnosti.

  • Raznovrsnost

Inspirišemo djecu da uživaju i uče vještine za širok spektar sportova i aktivnosti.

  • Zdravlje

Našim polaznicama pružamo specijalizirane usluge dijagnostike, savjetodavne usluge i specijalizirane trenažne programe s cilljem podizanja nivoa zdravlja.

  • Zabava

Više od svega, osiguravamo da su svi naši treninzi zabavani!